Τοπική Ανάπτυξη

Τοπική Ανάπτυξη

 

  1. Η καινοτομία στην υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης. Φυλλάδια παρουσίασης του  LEADER II, το 1994. Ευρωπαϊκή επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στις Βρυξέλλες
  2. Ιδέες για επιχειρήσεις- Η Γυναικεία επιχειρηματικότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 1995

Με το άρθρο αυτό εκφράζουμε το πιστεύω μας, ότι είναι εφικτή η οργάνωση της τοπικής οικονομίας ως μια αναγκαιότητα σε απάντηση στο διαμορφωμένο πλέον δύσκολο οικονομικό γίγνεσθαι, που δεν είναι απλά συγκυρία μόνο. Μπορούμε με ασφαλές να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες, το πλούσιο θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης και πάνω από όλα το ανθρώπινο δυναμικό μας σ' όλες τις βαθμίδες, σ' όλα τα επίπεδα. Οι ωφέλειες για την τοπική κοινωνία μας θα είναι πολλές αφού απ' αυτή θα προέρχονται οι παραγωγοί, οι μεταποιητές και καταναλωτές.

1.    Γιατί είναι αναγκαία η διατήρηση ή η ίδρυση επιχειρήσεων στην ύπαιθρο;
Η διατήρηση των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν και η δημιουργία νέων αποτελεί μια αναγκαιότητα για την ελληνική οικονομία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Εννοούμε κάθε είδους επιχείρηση ακόμη και ατομική, οικογενειακή αλλά και μικρομεσαία ή μεγάλη. Το ζητούμενο είναι η εργασία, με την παραγωγή προϊόντων η παροχή υπηρεσίας να οδηγεί στην εξασφάλιση οικονομικών πόρων ώστε να περιορισθεί η ανεργία όσο γίνεται πιο χαμηλά.

Επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα είναι πολυδιάστατη. Εμφανίζεται σε διάφορα πλαίσια, οικονομικά ή άλλα και σε κάθε είδους οργάνωση. Εμείς την εξετάζουμε στο πλαίσιο της επιχείρησης, όπου η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένο στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να πετύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Για να αποβεί επιτυχής μια επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας ή της καινοτομίας με τη χρήση διαχείρισης και ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη της καθ' όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
-    Η διατροφή ως φορέας τοπικού πολιτισμού
Η κοινωνία προσάρμοζει τη διατροφή της στους περιορισμούς της τοπικής παραγωγής, του κλίματος και των συγκεκριμένων αναγκών. Επινοεί τρόπους παρασκευής των φαγητών, των γλυκισμάτων και των ποτών, επιβάλλει τρόπους κατανάλωσης τους και, τέλος, περιβάλλει την κάθε τροφή με δοξασίες και σειρά εθίμων στον κύκλο του χρόνου. Οι συνθήκες από τη μία και οι επιλογές της εν λόγω κοινωνίας από την άλλη διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες: ποιο είναι το καθημερινό και ποιο το εορταστικό εδεσματολόγιο, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Επομένως οι διατροφικές συνήθειες συνιστούν ένα αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής ταυτότητας της κοινωνίας.

Με πολύ πίκρα αλλά και σκεπτικισμό, ο μέσος Κιλκισιώτης δέχθηκε τον κατάλογο που πρόσφατα δημοσίευσαν οι εφημερίδες, σχετικά με τις περιοχές της χώρας μας που έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικές. Στον κατάλογο αυτό που είναι καταχωρημένος με προεδρικό διάταγμα, λείπει ο νομός μας. Δεν πρόκειται σίγουρα για αδικία.

Θεωρούμε υποχρέωση μας να απαντήσουμε οργανωμένα στη χρόνια κρίση της υπαίθρου τόσο στη λειτουργικότητα σε θέματα καθημερινότητας, αλλά και στην οικονομία - απασχόληση συμβάλλοντας και στην ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού της.

Προτιθέμεθα ως νέα δημοτική αρχή να παραχωρήσουμε πόρους και αρμοδιότητες, συμμετοχή στον προγραμματισμό των περιοχών τους στα συμβούλια των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων αλλά και να συμβάλλουμε στην υγιή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στη γεωργό-κτηνοτροφία με την ίδρυση σχετικού δημοτικού γραφείου.

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι τα οικονομικά των Δήμων είναι σε διαρκή προβληματισμό. Η οικονομία όμως των Δήμων με την ευρεία έννοια είναι και αυτή στην αποστολή του, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την ευημερία των κατοίκων του.

Η ελληνική ύπαιθρος και γεωργία απέκτησαν σύγχρονες υποδομές και εκμηχανίσθηκαν πλήρως χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και στους εθνικούς πόρους που προστέθηκαν. Οι αναγκαίες αυτές επενδύσεις δεν αποδείχθηκαν όμως ικανές να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Οι αγρότες αδυνατούν να αυξήσουν το εισόδημά τους από την εγχώρια αγορά, αλλά και να βελτιώσουν της εξαγωγικές τους επενδύσεις στη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικα προβλήματα, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από τη συντονιστική επιτροπή αγώνα αγροτών Ν. Κιλκίς, είναι και προβλήματα συνδημοτών μας του Δήμου Κιλκίς. Αφορούν θέματα που αλλά χρονίζουν και άλλα προκύπτουν στην πορεία. Εμείς ως δημοτικό συμβούλιο, φυσικά και συμπαραστεκόμαστε, όμως δεν τελειώνει εδώ ο ρόλος μας.

Σελίδα 3 από 4

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013