Τοπική Ανάπτυξη

Τοπική Ανάπτυξη

Τα γεωγραφικά Υπουργεία Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου υποβαθμίσθηκαν τα τελευταία χρόνια σε Γενικές Γραμματείες.

Τέθηκε πρόσφατα και πάλι θέμα αλλαγής. Αυτή τη φορά προτείνεται η κατάργηση και της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης για λόγους οικονομίας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην αιρετή Περιφέρεια και Υπουργεία.

Το «ΥΜΑΘ» είναι εν τέλει ένα πολύπαθο Υπουργείο. Οι κατά καιρούς Υπουργοί του προσπάθησαν να δώσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια νέα ταυτότητα, αλλά χωρίς συνέχεια και ορατά αποτελέσματα.

Η Γενική Γραμματεία πέρασε απαρατήρητη από την κοινωνία και την κοινή γνώμη, όπως επίσης και το υποκατάστατό της, η Επιχειρησιακή μονάδα ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί για την ανάκαμψη της οικονομίας εθνικής και τοπικής. Οφείλουνε αρχικά να ανασκουμπωθούνε οι πάντες. Να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας, τον τρόπο σκέψης και αντίδρασης τόσο ως καταναλωτές αλλά και ως έμποροι, επιχειρηματίες, δημόσια πρόσωπα και φορείς.

Η κρίση δεν είναι σημερινή, δεν ήρθε απότομα. Και είναι πολύπλευρη, είναι οικονομική, θεσμική, ιδεών. Γιατί η ευημερία μας δεν ήταν ώριμη ως μακροχρόνια ατομική και συλλογική προσπάθεια, αλλά τι κάνουμε όμως τώρα; Μένουμε αδρανείς, μένουμε στη διαπίστωση. Κάποτε πρέπει να αρχίσουμε.

Η χώρα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σήμερα από σημαντικές ανισότητες δημογραφικές, ευκαιριών απασχόλησης εισοδήματος και διαβίωσης που συνιστούν ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβλημα. Οι ανισότητες αυτές ως προς τις παραμεθόριες περιοχές (ειδικότερα στη μεθόριο) αποτελούν επιπλέον πρώτης προτεραιότητας εθνικό θέμα. Για τις νησιώτικες περιοχές προβλέπεται και από το Καλλικράτη με ειδικά άρθρα (204-205-206-207-208-209 του ν.3852/2000) πρόνοια για τη «νησιωτικότητα». Αντίστοιχα οφείλουμε να προβλέψουμε και για τις παραμεθόριες χερσαίες περιοχές της χώρας (11 Νομοί) με Τουρκία – Βουλγαρία – Fyrom.

paramethoriesΣτις 31 Μαΐου 2011 ψηφίστηκε νόμος από τη Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με τον οποίο γίνεται αποχαρακτηρισμός παραμεθόριων περιοχών. Η άρση έγινε μετά από αίτημα και έντονες πιέσεις φορέων της αγοράς ακινήτων. Συνολικά έντεκα περιοχές θα εξαιρεθούν από το νόμο για τις παραμεθόριες περιοχές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις γης και ακινήτων σε αλλοδαπούς και Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς τις ειδικές άδειες πλέον, Διευκολύνεται έτσι η δημιουργία νέων επενδύσεων, τονώνεται η οικοδομή κλπ Θεωρείται ότι αποκαταστάθηκε ο άνισος ανταγωνισμός σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Διανύουμε μια περίοδο όπου η γνώση και η πληροφόρηση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πορείας προόδου τόσο για τους ιδιώτες όσο και τους φορείς. Η αξιολόγηση και η δυναμική επεξεργασία της πληροφορίας για όλους αποτελεί σήμερα ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Η τεχνολογία επιτρέπει την εξέλιξη της γνώσης σε εργαλείο ανάπτυξης αλλά και σε προϊόν. Έτσι γεννήθηκε η «οικονομία της γνώσης» από την ανάγκη να περιγραφούν οι αλλαγές που έφερε στην οικονομία και την κοινωνία η ψηφιακή εποχή και η επέλαση του διαδικτύου.

Με το σημερινό σημείωμα μου επιχειρώ να εκφράσω δημόσια την άποψη μου για το τι σημαίνει πρόοδος και τι προοδευτική πολιτική στην εποχή μας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες άρα και οι έννοιες αποκτούν πλέον νέο περιεχόμενο.
Μετά την καθιέρωση ως κεκτημένων σωρείας κατακτήσεων σε πολλούς τομείς των πολιτικοοικονομοκοινωνικής ζωής, δε σταματάμε να διεκδικούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα μας και τις συνθήκες ζωής, να κατοχυρώσουμε παρόν και μέλλον της δικής μας και επερχόμενης γενιάς.

Η καινοτομία αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε επιχείρησης για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η τόνωση της καινοτομίας είναι ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η καινοτομία δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν είναι άλλωστε θέμα χρηματοδότησης. Στις αγροτικές περιοχές συχνά απαιτεί πλήρως κωδικοποιημένες μορφές γνώσης, ή όρους.

Αυτό που θεωρούμε καινοτόμο για μια συγκεκριμένη αγροτική περιοχή μπορεί να μην είναι καινοτόμο για την άλλη.

Ο όρος καινοτομία διαπερνά όλες τις πολιτικές της Ε.Ε. γιατί θεωρείται ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, συνδυασμένα με ποιοτικά χαρακτηριστικά για επιχείρηση κάθε μεγέθους αποτελούν τα εχέγγυα της βιωσιμότητας της.
Η καινοτομία αποτελεί πλέον ένα από τους κύριους στόχους κάθε επιχείρησης για την  απόκτηση  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.  Έχουμε  ήδη περάσει  από  τη βιομηχανική εποχή στην κυριαρχία της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Δεδομένου ότι η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών συνεπάγεται ανάπτυξη, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι παράγοντες εκείνοι που διευκολύνουν την ανάπτυξη όπως:

Η καινοτόμος διάσταση των δράσεων αγροτικής, ανάπτυξης ορίσθηκε σε σχέση με την ειδική κατάσταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας δεδομένης αγροτικής περιοχής. Οι δράσεις θεωρήθηκαν «νέες σε τοπικό επίπεδο» εφόσον δεν υπήρχαν ή δεν συνηθίζονταν στην περιοχή, έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης, ενώ παράλληλα δημιουργούν προοπτικές για μια αειφόρα ανάπτυξη. Με βάση τη γενική αυτή κατεύθυνσης, θεωρούνται καινοτόμες:

ü Δράσεις που δίνουν νέες απαντήσεις στα προβλήματα η νέα, των αγροτικών περιοχών.

ü Δράσεις που αφορούν σε νέες μορφές αξιοποίησης των τοπικών πόρων.

ü Δράσεις που αντιστοιχούν στον κλασικό ορισμό της καινοτομίας, και ιδίως της τεχνολογικής. Έναν νέο προϊόν για νέα διαδικασίας, μια νέα μορφή , μια νέα αγορά (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον αγροτικό χώρο).

Σελίδα 2 από 4

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013