Αειφόρος δασική ανάπτυξη στο Ν. Κιλκίς

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δίνουμε την αειφόρο δασική ανάπτυξη σε δύο διαστάσεις, όπως η εξέλιξη της σύγχρονης ζωής απαιτεί:
Ι. την εξασφάλιση της καλής του κατάστασης και την επίτευξη της οικολογικής ισορροπίας στο διηνεκές. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας χαρακτηρίζεται από την ομαλή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των φυτών, των ζώων που διαβιούν σε αυτό δίχως να μεταβάλλεται η σύνθεση της πανίδα και της χλωρίδα του δάσους.
II.    ρύθμιση της παραγωγής των δασικών προϊόντων. Να εξασφαλίζεται στο διηνεκές η παραγωγή των δασικών προϊόντων χωρίς να εξαντλείται ο φυσικός πλούτος αλλά να μπορούμε να τον παραδώσουμε στην ίδια, αν όχι σε καλύτερη κατάσταση, στις επόμενες γενεές.
III.    Η ρύθμιση των κοινωνικών οικοσυστημάτων και πολιτιστικών λειτουργιών στο δάσος, όπως η ποιότητα ζωής προσδιορίζει.


Το δάσος δηλαδή στη σύγχρονη ζωή εξυπηρετεί, πολλαπλούς σκοπούς πέραν δηλαδή της περιβαλλοντικής του αξίας, μας ενδιαφέρει συγχρόνως η δημιουργία ελκυστικών δασικών τοπίων που χαρίζουν ψυχική ηρεμία στον καταπονημένο άνθρωπο των πόλεων αλλά και της υπαίθρου.
Η τελευταία διάσταση έχει εκ των πραγμάτων και στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης. Σ' αυτό θα επιμένουμε ιδιαίτερα αφού οφείλουμε να καλύψουμε τους σκοπούς της σημερινής συνάντησης απευθυνόμενοι και σε μαθητές που επιζητούν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.
Επαγγελματικά με τα δάση συνδέονται τόσο επιστήμονες, όσο και επιχειρηματίες: Ι.   Επιστήμονες (δασολόγοι - περιβαλλοντολόγοι και δασοπόνοι) εμπλέκονται στις  μελέτες  σχετικά  με  τα  δάση  που  αφορούν  υποδομές  φιλικές  προς  το περιβάλλον,     με    ξύλινες    κατασκευές    και    πέτρα,    για    την    κατασκευή τραπεζοκαθισμάτων,   παγκάκια,   πεζοδρόμων,    ψησταριών,    γεφυράκια,    κ.α., διανοίξεις δασικών δρόμων, μονοπάτια, περιβαλλοντικές μελέτες, ξύλευση, κλπ. Π.   Επιχειρήσεις: Αποτελεί κοινό τόπο και είναι αδιαπραγμάτευτη η παρέμβαση στο δάσος ή πέριξ αυτού με όρους προστασίας του περιβάλλοντος με σεβασμό και τήρηση σχετικών κανόνων. Όλες οι μελέτες για παρεμβάσεις στα δάση και γύρω από αυτά γίνονται αποκλειστικά από τα δασαρχεία και ιδιώτες μελετητές οι οποίες ελέγχονται ακολούθως από τις Διευθύνσεις Δασών και τις Περιφέρειες. Η διαδικασία αυτή αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την προστασία των δασών.
Δίνουμε παραδείγματα:
Ι. Εντός του δάσους μπορούν να γίνουν χώροι, ελεγχόμενου κυνηγιού με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις.
II.    Η ελκυστικότητα του δάσους ή μάλλον το ίδιο το δάσος δημιουργεί προστιθέμενη αξία και στους περιξ' αυτούς χώρους. Εκεί κυρίως είναι και η ανάπτυξη επιχειρήσεων.
III.    Εντός του δάσους οργανώνονται ορειβατικές εξορμήσεις
IV.    Εντός του δάσους προσφέρονται υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού από εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίες αναζωογονούν τον άνθρωπο όπως:

-    Κατάβαση χειμάρρου
-    Χρωματοπόλεμος Ιππασία
-    Παρακολούθηση πουλιών και ζώων
Σημαντικά παράδειγμα που έχουμε στο νομό μας:

Ι.   Ο Βοτανικός κήπος είναι σε δασική περιοχή. Όμως οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Βοτανικού   κήπου,   η  προσέλκυση   επισκεπτών  δημιουργεί  συνθήκες  ίδρυσης αναψυκτηρίων-εστιατορίων στο χώρο δίπλα σ' αυτό.

II.   Το ξενοδοχείο που λειτουργεί στην Ποντοκερασιά είναι  μέσα στο δάσος θα μπορούσαμε να πούμε, δημιουργεί συνθήκες απόλαυσης του δάσους. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και στο χωριό αναψυκτήριο, καφενείο, εστιατόριο.
III.    Η δημιουργία ράντζου-αλόγων για διαδρομές στο δάσος, η ποδηλατοδρομία και κάθε κίνηση εντός του δάσους που δε θα το βλάπτει, να διατηρεί συνεχώς τη «φόρμα» του με τις αρχές της αειφορίας.
IV.    Η περίπτωση του υδροχαρούς δάσους των Χιλίων δέντρων αποτελεί μνημείο της φύσης που προστατεύει ιδιαίτερα, μάλιστα είναι σε εξέλιξη σχετική μελέτη για ειδική προστασία. Η προβολή και η ιδιαίτερη αξία που δημιουργεί συνθήκες επισκεψιμότητας, έρευνας και μελέτης. Αρα αμέσως τίθεται το θέμα της εξυπηρέτησης των επισκεπτών με υποδομές ιδιωτικής κατεύθυνσης, εστιατόρια, αναψυκτήρια που εξάλλου έχουν ήδη αναπτυχθεί.
V.    Η περίπτωση του φράγματος του μεταλλείου στην Πηγή Αξιουπόλεως είναι ουσιαστικά σε δασική περιοχή. Επιχειρηματικότητα όπως εξάλλου και σχετική μελέτη προβλέπει να αναπτυχθεί αναψυκτήριο, εστιατόριο, ξενοδοχείο, ερασιτεχνική αλιεία, ποδηλατοδρόμοι, αθλοπαιδείες, χώροι πληροφόρησης και προβολής κλπ
VI.   Η περίπτωση των οργανωμένων μονοπατιών στον Καταρράκτη των Μουριών, Στο Πολύκαστρο και στην Πηγή μεταλλείου Για   όλα   τα   παραπάνω   και   φυσικά   σε   παρεμφερείς  περιπτώσεις   υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα. Όμως τι είναι χρηματοδότηση και ποια η σκοπιμότητα της
Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτει ο κάτοικος της υπαίθρου όλα τα χρήματα που απαιτούνται για τη διατήρηση ή τη δημιουργία νέας επιχείρησης, υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία τα χρηματοδοτούν κατά 50% με στόχο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Η χρηματοδότηση από προγράμματα δεν είναι δανεισμός, δεν επιστρέφονται τα χρήματα της επιχορήγησης. Ο στόχος είναι να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να διατηρούνται στο χρόνο οι οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να παραμείνουν στην ύπαιθρο οι κάτοικοι της.
Αυτήν   την   εποχή   ανοίγουν   όπως   λέμε   όλα   τα  προγράμματα   της   τέταρτης προγραμματικής    περιόδου,    στα    πλαίσια    του    Επιχειρησιακού    Στρατηγικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) και των ειδικών προγραμμάτων. Έτσι   λοιπόν,   θα   ακούμε   πρόγραμμα   LEADER,   ΟΠΑΑΧ,   ΕΟΜΜΕΧ,   ΟΑΕΔ, αναπτυξιακό νόμο και λοιπά. Εσείς οφείλετε να αναζητείται τη γνώση και πληροφόρηση πάνω σ' αυτά.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013