Παύλος Πασσαλίδης: "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: «Χρυσοφόρο κοίτασμα» - Καταλύτης ανάπτυξης "

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(8 ψήφοι)

passalidis3
Αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι η χώρα μας είναι σε βαθειά ύφεση, αλλά και ότι η έξοδος από την κρίση θα γίνει με την ανάπτυξη. Τι είναι όμως ανάπτυξη, ποιες είναι οι σημερινές της διαστάσεις, πώς και με ποιους θα επιτευχθεί;Η ανάπτυξη είναι μια σύνθετη διαδικασία με πολλαπλές διαστάσεις, που έχει σκοπό το μετασχηματισμό ολόκληρης της κοινωνίας και αποσκοπεί στην ευημερία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Το δικαίωμα των πολιτών – όλων των πολιτών – στην ανάπτυξη συγκαταλέγεται πλέον και συμπληρώνει τον κατάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Κρίσιμη επιλογή για την πορεία του τόπου είναι η επιδίωξη της συνέχειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ετσι λοιπόν είναι αναγκαίο να συμβαίνουν μαζί:

  1. Οι μεγάλες επενδύσεις με εγχώριους ή ξένους επιχειρηματίες.
  2. Οργάνωση του τουρισμού για όλη τη χώρα, ήλιος – θάλασσα, αλλά και εναλλακτικός.
  3. Οι μεσαίες και μικρές επενδύσεις στον αγροτικό χώρο.
  4. Επενδύσεις στην ύπαιθρο πολυτομεακού χαρακτήρα.

Από αυτές:

  • Οι μεγάλοι επενδυτές διαθέτουν και πόρους και οργάνωση για πληροφόρηση, έρευνα, διασυνδέσεις και αποφασίζουν μόνοι ελαχιστοποιώντας το ρίσκο.
  • Ο τουρισμός έχει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, είναι οργανωμένος και έχει την ενεργό στήριξη της πολιτείας για προβολή.
  • Πρόβλημα εντοπίζεται στις μικρές – πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, κάτι που αφορά το σύνολο της χώρας, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Τίθεται ουσιαστικά το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο της Ελλάδας. Εδώ, δεν είναι η απουσία των φυσικών και οικονομικών πόρων υπεύθυνα για την περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά μάλλον η οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού που υπολανθάνει.

Αποτελεί λοιπόν αναγκαιότητα η υιοθέτηση ενός παραγωγικού – αναπτυξιακού μοντέλου με ανθρωποκεντρική διάσταση.

Έτσι λοιπόν, στην έννοια της ανάπτυξης δίνουμε μια άλλη διάσταση, αυτή της κοινωνικής συνοχής και της ενδογενούς ανάπτυξης. Το ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι οι νέοι αγρότες ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, όχι από ανάγκη και παράδοση, αλλά από δική τους επιλογή. Και αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας.

Σήμερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι νέοι επαγγελματίες της αγροτικής παραγωγής αξιοποιούν την τεχνολογία, αναζητούν καινοτομίες και είναι πιο ώριμοι να στηρίξουν συνεργασίες. Η νέα αρχή θα πρέπει να γίνει με μικρές και ευέλικτες ομάδες παραγωγών. Να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να παράξουν ποιοτικά προϊόντα, να μπουν στον ανταγωνισμό της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Αυτό όμως θέλει δουλειά, κεντρικά και τοπικά. Το κορυφαίο αυτό ζητούμενο του αγροτικού χώρου δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη του. Χρειάζεται τεχνική βοήθεια και εμψύχωση για λήψη αποφάσεων.

Η πρότασή μας

Η πρότασή μας αναφέρεται στο «χρυσοφόρο κοίτασμα» του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας, που με επιτυχία χειρίζεται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης και στις τέσσερις προγραμματικές περιόδους: την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, ως ΟΤΔ σε 40 περιοχές της χώρας, 2.700 έργα με 300 ανθρώπους (60 μεταπτυχιακοί) και την υλοποίηση των ΟΠΑΑΧ, ως Δομών Στήριξης σε 87 περιοχές της χώρας, 3.377 έργα με 307 ανθρώπους (40 μεταπτυχιακοί). Βασική πτυχή του έργου τους ήταν η εμψύχωση – κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, η παρακολούθηση των έργων με τεχνική στήριξη των δικαιούχων, η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων – αναφορών στο ΥΠΑΓΑΤ, η αξιολόγηση.

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες χάρη στην ιδιόμορφη λειτουργία τους, στην ευελιξία που τις διακρίνει και στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει μετά από 20 χρόνια εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου, καθώς και αποτελεσματικής συνεργασίας με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην ανάληψη ρόλου υποστηρικτικού μηχανισμού για το σύνολο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και πολλά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι ο καταλύτης για την επιτάχυνση των ρυθμών για την των ρυθμών ανάπτυξης –αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου και της χώρας.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013