Γεώργιος Ηλιάδης: "Τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρηματικότητα"

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(7 ψήφοι)

iliadisΗ οικογενειακή ηρεμία και  η ψυχική ισορροπία επιτρέπουν στον άνθρωπο την ανεπηρέαστη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη σχεδιασμών και δράσεων, για τοποθέτηση στόχων, χωροθέτηση επιδιώξεων και ακολούθηση υλοποιητικών πορειών, που οδηγούν στις επιτυχίες.


Είναι γεγονός  ότι η πόλη, η γειτονιά, οι εμπορικοί δρόμοι,  είναι το σπίτι της κάθε επιχείρησης, της κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Όλες οι παράμετροι που κατευθύνουν και στοιχειοθετούν την λειτουργικότητα, που διέπουν και οριοθετούν την επιχειρηματικότητα, που συνθέτουν και ορίζουν την καθημερινότητα ολόκληρης της πόλης ,των επί μέρους περιοχών και δρόμων της και του Δήμου γενικότερα , είναι σε σημαντικό ποσοστό αρμοδιότητες και κυβερνώνται από την κατά τόπους Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.).

Η Τ.Α. οριοθετεί τις χρήσεις γης, πάνω στις οποίες θεμελιώνεται όλος ο βασικός σκελετός της λειτουργικότητας της πόλης σε σχέση με τις επιχειρηματικές και κοινωνικές προοπτικές και δράσεις.

Με τις χρήσεις γης, όπου αυτές έχουν οριοθετηθεί,(και εδώ οι ευθύνες των τυχόν παραλείψεων και    στρεβλώσεων της Τ.Α. είναι ουσιαστικές),  κτίζεται και υλοποιείται όλος ο αναπτυξιακός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της πόλης και διασφαλίζεται η λειτουργικότητά της, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο της αξιοποίησης των χώρων της πόλης σε σχέση με το περιβάλλον, με τους βασικούς συγκοινωνιακούς άξονες, τις ενεργειακές υποδομές, τα διάφορα δίκτυα  κλπ.

Στην Τ.Α. ανήκουν  τα υδραυλικά δίκτυα της πόλης (ύδρευσης, αποχέτευσης) και  δικές της αρμοδιότητες και ευθύνες είναι η διαχείριση όλων των υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και των παραγώγων τους.

Ξεκινώντας από τις προκύπτουσες ανεξέλεγκτες χωματερές με τις τεράστιες και ποικίλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αναφερόμενοι στους κινδύνους πλημμυρών από ανεπαρκή ή και ατελώς φροντιζόμενα αποχετευτικά δίκτυα και καταλήγοντας στους κινδύνους,  για μολύνσεις και αρνητικές καταστάσεις από ανεπαρκή τελική διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων , συνειδητοποιούμε τις διαστάσεις και το μέγεθος, των ευθυνών και της συμμετοχής της Τ.Α.

Η συνολική κυκλοφοριακή άνεση, η δυνατότητα ακώλυτης προσπέλασης προς τις επιχειρήσεις από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, οι επαρκείς θέσεις στάθμευσης, η ύπαρξη και διάθεσή επαρκούς πλάτους και καλής επιφάνειας πεζοδρομίων στην ελεύθερη χρήση των πεζών, χωρίς παράνομες καταλήψεις, αποτελεί μια ακόμη αρμοδιότητα και ευθύνη της Τ.Α.

Ο επαρκής δημοτικός φωτισμός, οι εστίες πρασίνου, οι όμορφοι πλακοστρωμένοι  πεζόδρομοι, ο εορταστικός διάκοσμος, τα πολιτιστικά δρώμενα, διαμορφώνουν ένα άριστο περιβάλλον που δημιουργεί μια ποιότητα περιβάλλοντος και αποφέρει τις καλές προυποθέσεις για μια επιχειρηματική απόδοση και οικονομική δραστηριότητα.

Τα δημοτικά οικονομικά στηρίζονται στα δημοτικά έσοδα και όχι μόνο, τα οποία επιβαρύνουν σε αυξημένο ποσοστό, τους επιχειρηματίες. Η Τ.Α. δεν αποτελεί οικονομική επιχείρηση, που στοχεύει σε κέρδη, αλλά είναι απλά ένας ανταποδοτικός διαχειριστής των δημοτικών εσόδων.

Επομένως χρειάζεται ένας προγραμματικός και ορθολογικός  σχεδιασμός των απαραίτητων δράσεων για την καλύτερη και πληρέστερη λειτουργία της πόλης και του δήμου κατ' επέκταση και στη συνέχεια μια αντίστοιχη οικονομική πολιτική, με σαφέστατο και εμφανέστατο, ανταποδοτικό χαρακτήρα. Η άριστη οικονομική διαχείριση είναι το απαραίτητο και ουσιαστικό χαρακτηριστικό για την Τ.Α. Οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, πρέπει να αποτελούν ένα μικρό ποσοστό, επιτρεπόμενο, από τα συνολικά οικονομικά δεδομένα.     

Η Τ.Α. πρέπει λοιπόν να πείθει και όχι να επιβάλλει. Έτσι θα κερδίσει τον σεβασμό και την αποδοχή του θεσμικού ρόλου της. Έτσι θα λειτουργήσει την πόλη και το δήμο  κατ΄επέκταση, με δημιουργική ηρεμία, χωρίς κραδασμούς, αντιδράσεις, κινητοποιήσεις, φλύαρα και εξαντλητικά στριφογυρίσματα.

Το δημοτικό κτίριο είναι ένα από τα σπίτια όλων των επιχειρηματιών, αφού είναι το σημείο αναφοράς για όλες τις καθημερινές λειτουργικές παραμέτρους.

Εκεί θα αναφερθούν για το νερό, εκεί για την αποχέτευση, εκεί για την κυκλοφορία, εκεί για την καθαριότητα, εκεί για κάθε πρόβλημα, για κάθε προβληματισμό τους.

Μια σωστή και συνειδητοποιημένη στο ρόλο της Τ.Α., είναι η αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για μια επιτυχημένη τοπική επιχείρηση, για μια βελτιούμενη τοπική οικονομία, για μια μόνιμη βελτιωτική πορεία της ποιότητας των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών.

Επομένως οι Επιχειρηματικές Οργανώσεις και τα Επιμελητήρια οφείλουν να έχουν μια στενή και αμφίδρομη συνεργασία με την Τ.Α.  προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Το ίδιο όμως αυτονόητη και απαραίτητη, πρέπει να είναι και η αυστηρότητα και κριτική των Επιμελητηρίων, προς όσους φορείς Τ.Α. βρίσκονται έξω από τη σωστή τοποθέτηση, σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους, όπως αυτές κατατέθηκαν πριν. Αυτήν την αυστηρότητα την οφείλουν στα μέλη τους, αλλά και στην προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης.

Η επιρροή, θετική η αρνητική, της Τ.Α.  έναντι των τοπικών επιχειρήσεων, είναι φανερή, ουσιαστική και καθοριστική. Επομένως όλοι, φυσικά πρόσωπα, Φορείς και Επιμελητήρια, οφείλουν να χρησιμοποιούν όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες και να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση, ώστε αυτή η αυτοδιοικητική επιρροή, να έχει πάντοτε  θετικό πρόσημο και αυξανόμενο μέγεθος.                                                                                                                                                      Η σωστή και εποικοδομητική σχέση της Τ.Α.  με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες οδηγεί τον τόπο προς την οικονομικοκοινωνική πρόοδο και η σωστή σχέση τους αποφέρει βελτιωμένες και μονίμως βελτιούμενες παραμέτρους για αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

 

Γεώργιος Ηλιάδης

Διευθυντής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013