Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός για μια αποδοτική τοπική Ανάπτυξη.

Επιδίωξη κάθε δημοτικής αρχής πρέπει να είναι:

i)Η δημιουργία κοινωνικών υποδομών που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής.

ii)Η βελτίωση των οικονομικών και       υποδομών που ενισχύουν την     στην ύπαιθρο.

iii)Η προσέλκυση νέων επενδύσεων ιδεών στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής.

iv)Η βελτίωση της προσβασιμότητας για επισκέπτες και επενδυτές.

v)Η πρόσβαση των φυσικών πόρων θα     την αειφόρο ανάπτυξη και θα προσελκύσουν νέους επισκέπτες στην ύπαιθρο.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013