Πως και γιατί η τοπική κοινωνία παίρνει μέρος στην ανακύκλωση

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

1. Τι είναι ανακύκλωση απορριμμάτων;

ΠΠ. Είναι η επαναφορά χρήσιμων υλικών στο φυσικό και οικονομικό κύκλο. Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και προώθηση τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Είναι μια αλυσίδα ενεργειών που βασίζεται όμως στο πρωτογενές σχέδιο συλλογής. Σ΄ αυτή τη φάση η ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απόλυτη.  

Η ανακύκλωση είναι τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όμως υπόθεση της τοπικής κοινωνίας.

Δεν είναι ευκαιριακή αξιοποίηση κάποιων προγραμμάτων και μόνο όπως γίνεται σήμερα στο Δήμο Κιλκίς.

Η υπόθεση της ανακύκλωσης δεν πρέπει να ξεφύγει από τους δήμους.

Επικρατεί δυστυχώς η άποψη, ας φύγει από εμάς το ανακυκλώσιμο υλικό, χωρίς να ενδιαφέρει η τύχη τους.

Οι μπλε κάδοι έχουν τοποθετηθεί στα πλαίσια προγράμματος από ιδιωτική εταιρεία. Η συμμετοχή των Κιλκισιωτών είναι μόνο στην τοποθέτηση των υλικών στους κάδους, ως σκουπίδια. Δεν αρκεί αυτό όμως.

2. Γιατί είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή των δημοτών;    

ΠΠ.   Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι σημαντικό κέρδος που δεν αποτιμάται μόνο με οικονομικούς όρους. Είναι η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των πολιτών, η πιο υπεύθυνη και συνειδητή στάση απέναντι στα καθημερινά προβλήματα, η μετατροπή του δήμου από διαχειριστή των προβλημάτων σε διαμόρφωση συνείδησης και ευαισθησίας των πολιτών σε αντιστοιχία με την κρισιμότητα των σημερινών προβλημάτων. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πολύ. Αύριο όμως θα είναι ακόμη αργά.

Το Κιλκίς, ως αστικό κέντρο δείχνει ότι το φορτίο των απορριμματοφόρων αποτελείται από 40% οργανικά υλικά, δηλαδή κατάλοιπα τροφίμων που μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμο λίπασμα και εδαφοβελτιωτικά , ενώ το 40% είναι υλικό συσκευασίας, δηλαδή χαρτί, γυαλί, μέταλλα. Το 90% των απορριμμάτων μπορεί να ανακυκλωθεί. Το ισχύον σύστημα δεν είναι το αποδοτικότερο.

Αυτό έδειξε η πράξη, κάτι το οποίο προβλέψαμε και επισημάναμε επανειλλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς.

3.Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός προγράμματος ανακύκλωσης;

ΠΠ. Είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε υπεύθυνη απάντηση στο ερώτημα. Αυτό θα κάνουμε, έτσι εμείς σκεφτόμαστε. Αντίθετα προς τη δημοτική αρχή που πάντοτε σκέφτεται η μάλλον δε σκέφτεται αλλά προτιμά το εύκολο χωρίς σχεδιασμό και ανάληψη ουσιαστικής ευθύνης απέναντι στο κορυφαίο αυτό περιβαλλοντικό θέμα.  

Είναι λοιπόν :

 1. Η ανακύκλωση είναι τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι υπόθεση της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι ευκαιριακή αξιοποίηση κάποιων προγραμμάτων και μόνο. Ο πλήρης έλεγχος της ανακύκλωσης πρέπει να γίνεται από τους δήμους. Η άποψη « ας φύγουν από εμάς τα σκουπίδια και ας γίνει ότι θέλει », δεν προάγει την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης, για την οποία σύντομα θα κληθούμε να απολογηθούμε.
 2. Είναι απαραίτητο ο διαχωρισμός των υλικών στην πηγή. Χωριστά χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών.
 3. Η δημιουργία στο Δήμο, γραφείο περιβάλλοντος και τμήμα ανακύκλωσης θα αποτελεί βασική συνιστώσα της προσπάθειας. Θα ενημερώνει διαρκώς με ομιλίες και διανομή πληροφοριακού υλικού στο κοινό της περιφέρειας

4.Πως θα επιτευχθεί η συμμετοχή των πολιτών;

ΠΠ. Έχουμε κατ επανάληψη επισημάνει στο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του τρόπου συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο πυρήνας της λογικής μας στηρίζεται στην αρχή ότι τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα. Είναι πρώτη ύλη και ο περιορισμός του όγκου της υγειονομικής ταφής τους αποτελεί κορυφαίο θέμα περιβαλλοντικής προστασίας με ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη. Αυτή είναι η συμβολή μας ως άτομα και ως κοινωνία στην προστασία του περιβάλλοντος. Να πάνε λιγότερα σκουπίδια στη χωματερή Κιλκίς, να περιορισθεί η επίδραση στη μόλυνση του υπεδάφους και των υπογείων υδάτων.

Έτσι λοιπόν, προτείνουμε σταθερά την λειτουργία στο δήμο Κιλκίς, γραφείο περιβάλλοντος που να περιληφθεί στο οργανόγραμμα του δήμου.

Διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, υπάλληλοι, υπάρχουν, όπως επίσης και εθελοντές.

Ιδιαίτερα οφείλει να επενδύσει στο κορυφαίο θέμα υποδομής «Ανακύκλωση στα σχολεία» με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον, την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, την ανακύκλωση αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με έντυπα και οικολογικά βιβλία που θα διανέμονται, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν τα οφέλη της ανακύκλωσης και την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν αλλά παράλληλα και τη χαρά τις δικής τους συμμετοχής.

Θα έχει επίσης την ευθύνη της δημοσιοποίησης μέσω του τύπου με δελτία τύπου για την εξέλιξη της προσπάθειας.

 • Εγκαθίδρυση γραμμή επικοινωνίας με τον πολίτη
 • Επιβράβευση οικολογικής συμπεριφοράς με τους δημότες και γειτονιές
 • Οργάνωση δημοσίων συζητήσεων
 • Οργάνωση περιβαλλοντικών εκδηλώσεων
 • Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στις νεότερες γενιές μέσα από πρόγραμμα «Ανακύκλωση στα σχολεία». Να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν τα οφέλη της ανακύκλωσης και την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά παράλληλα και την χαρά της δικής τους συμμετοχής σε αυτή την προσπάθεια.
 • Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού και την δραστηριοποίηση του όγκου των απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης.
 • Η σωστή ανακύκλωση πραγματοποιείται χώρια για χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, σε ξεχωριστούς κάδους με ειδικές προδιαγραφές.
 • Ειδικά στα σχολεία και στα κεντρικά σημεία της πόλης να τοποθετηθούν πολυκάδοι, όπου διαχωρίζονται τα υλικά προς ανακύκλωση με προτεραιότητα τα αρχικά εύκολο, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μπαταρία. Είναι ίσως το πιο απλό, εύκολο και αποδοτικό. Προσδίδει πραγματική παιδεία για το περιβάλλον αφού παράλληλα θα έχουν και ενημερωτικές συναντήσεις ώστε να αντιληφθούν τη σημασία για κάθε ένα ξεχωριστό ανακυκλώσιμο υλικό.

5. Πως κρίνετε το πρόγραμμα ανακύκλωσης που συμμετέχουν οι Δήμοι;

ΠΠ. Είναι μια προσπάθεια μαζική για τη συλλογή, χωρίς όμως μαζική περιβαλλοντική   πολιτική σε βάθος. Γίνεται μηχανικά από τους κατοίκους, κυρίως τους μεγάλους σε ηλικία που έχουνε την ευθύνη στα νοικοκυριά. Εδώ μηδενίζεται η συμμετοχή των νέων ιδίως της σχολικής ηλικίας. Εδώ είναι η διαφοροποίηση μου. γιατί θεωρώ ότι το πρόγραμμα ως εκ της φύσεως του είναι πρόγραμμα, θα έχει οπωσδήποτε ημερομηνία λήξης. Γι΄ αυτό πρέπει στηθούν τα γραφεία περιβάλλοντος ανά δήμο και κυρίως στις πρωτεύουσες του νομού και μάλιστα σε δικτύωση μεταξύ τους. Μη ξεχνάμε ότι ο Ν. Κιλκίς έχει 80.000 κατοίκους, ικανό μέγεθος για τη κάθετη αξιοποίηση και από πλευράς οικονομίας όλου του ανακυκλώσιμου υλικού (επανάκτηση, επάχρηση, παραγωγή ενέργειας).

Αρκεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών για την επιτυχημένη πορεία της ανακύκλωσης ως κορυφαίο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτό όμως εξαρτάται και από την πολιτική βούληση της αυτοδιοίκησης.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013