Η καθιέρωση τοπικού αναπτυξιακού λόγου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε κομβικό σημείο αναπροσδιορισμού του ρόλου της.
Έτσι, τίθεται επιτακτικά το θέμα των συνενώσεων των μη αυτοδύναμων κοινοτήτων σε Δήμους, με την ανάληψη κοινών έργων και δραστηριοτήτων από βιώσιμες νέες μονάδες αυτοδιοίκησης.
Αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα ( π.χ. τετραετίας) με σταδιακή προαιρετική ή ενίοτε υποχρεωτική με σταθερά κίνητρα συνένωση των λειτουργιών τους. Είναι αναγκαία η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου, αν πράγματι επιθυμούμε την επιτυχία της μεγάλης τομής στην αυτοδιοίκηση.


Τα Συμβούλια Περιοχής θα λειτουργήσουν ως μεταβιβαστικοί ιμάντες συνάρθρωσης των γεωγραφικών ενοτήτων. Έτσι, οι κοινότητες θα είναι σε θέση να εξελιχθούν σε μονάδες αποκέντρωσης νέων πιο ισχυρών και συγχρόνων Δήμων.
Είναι καιρός πλέον να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε ότι η Αυτοδιοίκηση πέραν της αυτονόητης υποχρέωσης της σε θέματα διαχείρισης της ύδρευσης, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων έχει υποχρέωση να εξετάσει και να δρομολογήσει τις προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή ευθύνης της. Αυτό όμως απαιτεί προετοιμασία, οργάνωση και αποφασιστικότητα.
Υποστηρίζουμε σταθερά την άποψη ότι η Τ.Α. βρίσκεται σε κομβικό σημείο της πορείας της αφού και η προάσπιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας έρχεται σταδιακά στην ευθύνη της.
Οι προσπάθειες για αποτελεσματική παρέμβαση της αυτοδιοίκησης σε θέματα ανάπτυξης εντοπίζονται όπως έχουμε προ-σημειώσει στην γενικότερη ανασυγκρότηση της οργανωτικής τους δομής με κύριο στοιχείο την εξασφάλιση οικονομικών πόρων.
Πρώτα απ' όλα είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οι Ο.Τ.Α. πλήρως τα οικονομικά τους δεδομένα. Να θεωρούν πράγματι έσοδα τους ότι έχουν προϋπολογίσει και θεσμοθετημένα τους παραχωρούνται από την πολιτεία.
Είναι σήμερα τολμηρή αλλά όχι ανεδαφική η ιδέα για τη δημιουργία Τοπικού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο θα ελέγχει μέχρι δραχμής τους πόρους των Ο.Τ.Α. και θα τους αξιοποιεί δεοντολογικά. Ακόμη, η δημιουργία τοπικής Τράπεζας είναι θέμα σοβαρής συζήτησης σε αρκετές περιοχές.
Είναι ενέργειες με τη διάσταση της τοπικής πρωτοβουλίας και στόχο την ανάπτυξη. Αυτή που θα αποφέρει πρόσθετα κοινωνικά και οικονομικά αγαθά. Αυτή που θα δώσει διέξοδο στο πιο καυτό πρόβλημα της ανεργίας.
Το θέμα της οικονομικής αυτοδυναμίας της Τ.Α. είναι πλέον φανερό ότι χρειάζεται να τεθεί σε νέες βάσεις και μεθόδους δοκιμασμένες.
Όταν π.χ. θέλουμε να έχουμε Δήμους σε Ευρωπαϊκά πρότυπα οφείλουμε να γνωρίζουμε και τις υποχρεώσεις μας ως προς την προετοιμασία και οργάνωση της τοπικής κοινωνίας που εμείς αντιπροσωπεύουμε και όχι μόνο να απαιτούμε οικονομικούς πόρους, άμεσα μάλιστα, από την πολιτεία.
Προτείνω την οργάνωση ημερίδων ή μάλλον συναντήσεων υπευθύνων διαχειριστικών ζητημάτων της τοπικής κοινωνίας, σε επίπεδο στρογγυλής τράπεζας, όπου να θέσουμε επί τάπητος το κεφαλαιώδες θέμα : Αυτοδιοίκηση -οργάνωση για την ανάπτυξη.
Να θέσουμε εν τέλει τα δεδομένα στο τραπέζι, να δουλέψου-με προς την κατεύθυνση της κοινωνικό-πολιτιστικής - οικονομικής ανάπτυξης αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, πλούσιο όσο σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες, να διερευνήσου-με τους οικονομικούς πόρους που δεν είναι μόνο από την Ε. Ε.
Να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια πόρων που κατά την άποψη μας είναι οικονομικοί και θεσμικοί.
Η συγκυρία της υλοποίησης πολλών κοινοτικών πρωτοβουλιών συγχρόνως δεν είναι τυχαία. Προήλθε από τεκμηριωμένες προτάσεις και με διεκδίκηση, με έντονα στοιχεία ανταγωνισμού. Γι' αυτό δικαιούμεθα να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον του τόπου μας.
Τίποτε δεν χαρίζεται χωρίς τεκμηριωμένη διεκδίκηση, τίποτε δεν γίνεται τυχαία και χωρίς έλεγχο και παρακολούθηση.
Έτσι, προβάλλει επιτακτική η αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός ανταγωνιστικού τοπικού αναπτυξιακού λόγου που θα προκύψει μετά από έντονο προβληματισμό και προσδιορισμό του ρόλου μας ως Αυτοδιοίκηση, που σίγουρα θα οδηγήσει σε ευρύτερη συνεννόηση.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013