Αυτοκριτική της Αυτοδιοίκησης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Οι έχοντες τη πολιτική ευθύνη της διαχείρισης των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν πλήρως το τοπίο μέσα στο οποίο δρουν και να κάνουν τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, όπου χρειάζεται. Η "κατάδυση" στα άδυτα της αυτοδιοίκησης ως ένα σύνθετο σύστημα είναι μια αέναη παρέμβαση και διερεύνηση στα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά δρώμενα ενός τόπου. Ιδιαίτερα όταν στην εποχή μας οι παραπάνω τομείς είναι απόλυτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και το πρόβλημα το οποίο τίθεται είναι ποίος βατήρας είναι ψηλότερα από τους άλλους.

Η επιτυχία του στόχου της αυτοδιοίκησης συνδέεται άμεσα με την αποφασιστικότητα των διαχειριστών της που έχουν εξάλλου εξασφαλισμένη τετραετή θητεία. Είναι σημαντική αυτή η χρονική διάρκεια για την εφαρμογή του προ-γράμματος με βάση το οποίο εκλέχτηκαν από την τοπική κοινωνία. Οφείλουν ως εκ τούτου να γνωρίζουν τα δεδομένα και τις προοπτικές για την οποία έχουν την ευθύνη διαχείρισης των κοινών υποθέσεων. Οφείλουν να φέρουν σε πέρας τόσο τις τρέχουσες τοπικές υποθέσεις αλλά και συμβάλλουν στη χάραξη μακροχρόνιας στρατηγικής. Τίθεται εδώ το θέμα της εξωστρέφειας των δήμων αλλά και των νομαρχιών. Η συνεργασία με τους υπερκείμενους σχηματισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή της νομαρχιακής, της περιφέρεις και της κεντρικής διοίκησης είναι επιβεβλημένη αλλά συγχρόνως απαλλαγμένη από κάθε χαρακτήρα μικροπολιτικής. Η μη ύπαρξη κατάλληλων πόρων ας μην αποτελεί πλέον βασικό άλλοθι. Σήμερα μάλιστα που καταργούνται πλάγιες χρηματοδοτήσεις και αποκαθίσταται η δίκαια κατανομή χωρίς να σπαταλούνται πόροι θα γίνεται πληρέστερος ο κεντρικός αλλά και ο αποκεντρωμένος σχεδιασμός. Αυτό συνεπάγεται και ανταγωνιστικές προτάσεις που πλέον είναι δυνατόν να συζητιούνται αφού κάθε Ο.Τ.Α. θα γνωρίζει τους διαθέσιμους πόρους τους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι άραγε σε θέση η αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει ομοιόμορφα σε όλη την Ελλάδα σταθερό μηχανισμό για την είσπραξη φόρων μέρος των οποίων θα απολαμβάνει και η ίδια; Γιατί θα πρέπει πλέον η αυτοδιοίκηση να εισπράττει ότι και το κράτος σήμερα στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα θα πρέπει να έχει την βούληση να πείσει τους δημότες χωρίς να είναι ανεκτικοί στην είσπραξη των φόρων. Ο προβληματισμός προέρχεται από το γεγονός της υστέρησης στα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται από επιβολή τελών με βάση τις κείμενες διατάξεις. Η εισαγωγή της πληροφορικής μπορεί να δώσει πλέον πλήρη εικόνα των οικονομικών , η λειτουργία ταμειακών υπηρεσιών και προπάντων η πολιτική βούληση. Αποτελούν τις προϋποθέσεις για το νοικοκυριό στα οικονομικά των δήμων. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να δοθεί το αίσθημα της σοβαρής αντιμετώπισης των κοινών υποθέσεων ώστε να ενδυναμώσει ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Αυτό αποτελεί μια ελπίδα ενεργοποίησης φιλόδοξων νέων να ασχοληθούν με την πολιτική. Θα οδηγηθούν έτσι όσοι ενδιαφέρονται για την αυτοδιοίκηση προγραμματισμένα και με γνώση όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων της. Αυτό γιατί η κρίση των υποψηφίων τοπικών αρχόντων θα γίνεται με βάση αρχές και προγράμματα που έγκαιρα θα τίθενται στην τοπική κοινωνία.
Το επιχείρημα ενισχύεται αφού με την θεσμοθετημένη ενοποίηση πόρων θα απεξαρτισθούν όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό οι τοπικοί άρχοντες από την επιρροή, πολιτικά και θεσμικά, ίσως ,ισχυρότερων παραγόντων. Η προσπάθεια της αυτοδιοίκησης οφείλει να εντοπίζεται πλέον σε παραγωγικές παρεμβάσεις περιορίζοντας τα έργα και ενέργειες βιτρίνας και απορρίπτοντας τις ολέθριες συνέπειες του λαϊκισμού

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013