Γιατί οι νέοι απέχουν από τα Κοινά

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση ενός μεγάλου κοινωνικού θέματος, της αποχής των νέων από τα θέματα, τα προβλήματα, τις επιδιώξεις μιας κοινωνίας.
Στόχος μας είναι η σε βάθος έρευνα και μελέτη για την περιορισμένη έως ανύπαρκτη συμμετοχή των νέων σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που διαμορφώνουν την εικόνα μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Ευελπιστούμε να καταλήξουμε σε ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις για την ειλικρινή προσέγγιση του φαινομένου της αποχής των νέων από τα κοινά, που παίρνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις.


Ένα αγωνιώδες ερώτημα που όλοι μας τελευταία διατυπώνουμε, πλανάται στην χώρα μας και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυρισθούμε ότι το ίδιο ερώτημα πλανάται και σε όλη την Ευρώπη: "Γιατί οι νέοι απέχουν από τα κοινά;".
Υπάρχουν, βέβαια, δύο κοινότυπες απαντήσεις; η πρώτη είναι ότι ευθύνεται το πολιτικό σκηνικό και η δεύτερη πως οι νέοι στερούνται ιδανικών.
Ξεπερνώντας, άλλοι, την ουσία του θέματος οργανώνουν δημοσιοποιήσεις με κυρίαρχο το ερώτημα:
"Ποιους πολιτικούς προτιμούν οι νέοι μας;".
Στην συνέχεια δημοσιοποιούνται ποσοστά προτίμησης σε συγκεκριμένους πολιτικούς, κυρίως νέων σε ηλικία και εκεί κλείνει ο κύκλος του προβληματισμού!
Κρίνουμε ότι επικρατεί μία επιδερμική και εξ απαλών ονύχων αντιμετώπιση του φαινομένου, που σήμερα καταλήγει σε ένα εμφανές πρόβλημα. Απομακρύνεται με τον τρόπο αυτόν η προοπτική προσέγγισης του, πολύ δε περισσότερο επίλυσης του.
Είναι βέβαια φαινόμενο των καιρών το επιφανειακό και εφήμερο ενδιαφέρον της κοινωνίας για καυτά θέματα, χωρίς να εκδηλώνεται έμπρακτα και με συνέπεια η αγωνία για την επίλυση τους.
Τα αίτια της απομάκρυνσης των νέων από τα κοινά αποτελούν ζητούμενα εξαιρετικής σημασίας για όλους μας, για την σύγχρονη κοινωνία.
Στην εποχή της εξειδίκευσης και του ασύλληπτου όγκου πληροφοριών με αποτέλεσμα να πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι τομείς δράσεων, η απουσία των νέων από την ενεργό κοινωνία είναι εμφανής.
Στην εποχή όπου η απόρριψη των δογματισμών, κερδίζει συνεχώς έδαφος, όπου οι νέοι αλλά και οι πολίτες πλησιάζουν ο ένας στον άλλο κοινωνικά, είναι χρέος όλων να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση όλου του δυναμικού μας.
Μόνον έτσι θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά στο σύνολο τους τα τρέχοντα προβλήματα και θα δρομολογηθούν εκείνες οι καινοτόμες ενέργειες που θα οδηγήσουν ασφαλώς στην πρόοδο και στην ανάπτυξη.
Το να μείνουμε όμως απλά και μόνον στην επισήμανση του προβλήματος ή να αρκεσθούμε σε ευχολόγια δεν αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του.
Τα βαθύτερα αίτια της αποχής των νέων από τα κοινά μπορούν να αναζητηθούν και στις συνέπειες των πολιτικοοικονομικό -κοινωνικών μεταβολών της τελευταίας εικοσαετίας, σ' όλη την Ευρώπη.
Η οικονομική ανάπτυξη με κοινές πρακτικές, προκάλεσαν έναν ακραίο ατομικισμό σ' όλες τις χώρες με ελεύθερη οικονομία. Στον κανόνα αυτό περιλαμβάνονται και οι νέοι που κύρια τους ενδιαφέρει κύρια η κατάληψη μιας θέσης και η δημιουργία μιας καριέρας.
Γι' αυτό παρατηρείται διεθνώς η δημιουργία κινήματος κοι-νοτισμού από πολιτικούς σχηματισμούς, δηλαδή επιδιώκεται να δοθεί έμφαση στο κοινό και το συλλογικό, σε αντίθεση με τον ατομικισμό, που προκαλεί κοινωνική απάθεια και αδιαφορία.
Γι' αυτό είναι αναγκαίο να αρθρωθεί και να προωθηθεί ένας σύγχρονος πολιτικός λόγος που να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της νέας εποχής. Ένας λόγος που δεν μπορεί πλέον να εκφρασθεί ερήμην των νέων. Καταλήγομε έτσι στην ανα-γκαιότητα του ΔΙΑΛΟΓΟΥ με τους νέους που οφείλει πλέον να γίνεται σε κάθε επίπεδο και στο διηνεκές.
Στην εποχή που διανύομε και όπου κάθε νέος έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με ευχέρεια στα μεγάλα δίκτυα πληροφο-ριών, όπως το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, που εξασφαλίζομε άμεση πρόσβαση στη διεθνή ειδησεογραφία, τις βιβλιοθήκες και τράπεζες πληροφοριών, αντιλαμβανόμεθα ότι η επαφή και ο διάλογος με τους νέους είναι αναγκαιότητα πρώτης επιλογής.
Οι νέοι απορρίπτουν πλέον τον ξύλινο λόγο, έχουν προβληματισμούς και άποψη. Είναι λογικό, επομένως, να μη εξωτερικεύουν με εξάρσεις και δυναμικές εμφανίσεις τις ανησυχίες τους, αλλά σαν ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι.
Είναι ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας και αναζητεί ή μάλλον απαιτεί νέο ήθος, νέο ύφος, νέα νοοτροπία, κάτι αναγκαίο για το σύνολο της. Η συμβολή των νέων, λοιπόν, για τη διαμόρφωση της νέας εποχής, την αναγκαιότητα, της οποίας όλοι διαβλέπουν, είναι πλέον ο κατάλληλος καταλύτης για την επί-τευξη της.
Οι ιδέες και οι θέσεις των νέων είναι αναγκαίες για όλους όσους χειρίζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος και όχι μόνο.
Ο ειλικρινής και ισότιμος ΔΙΑΛΟΓΟΣ με τους νέους θα τους συνδέσει με το πολιτικό - οικονομικό γίγνεσθαι και θα τους τονώσει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε συλλογικές προσπάθειες και διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτόν θα κατορθώσουμε να φέρουμε τους νέους κοντά στη διαχείριση των κοινών...
Το γεγονός ότι έγκυρα περιοδικά σε κύρια άρθρα τους υπογεγραμμένα από κορυφαίους δημοσιογράφους - αναλυτές προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα αυτό, μας ενισχύει την άποψη ότι όντως η αποχή των νέων από τα κοινά είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά επίκαιρο και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
Με σκέψεις ρεαλιστικές και μεθόδους σύγχρονες θα επιχειρήσουμε την προσέγγιση του φαινομένου και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την αντιμετώπιση του.
Θεωρούμε κατ' αρχήν ότι τόσο οι ιδέες όσο και οι θέσεις των νέων είναι αναγκαίες για όσους χειρίζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Ο ειλικρινής και ισότιμος διάλογος με τους νέους θα τους συνδέσει με τους μοχλούς εξέλιξης της κοινωνίας και θα τους τονώσει το ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους σε συλλογικές προσπάθειες και διαδικα-σίες. Αυτός είναι κατά σταθερή μας άποψη ο ορθόδοξος τρόπος να φέρουμε τους νέους κοντά στη διαχείριση των κοινών.
Ένας σοβαρός όμως διάλογος πρέπει να στηρίζεται στην ισοτιμία και αμοιβαιότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές και όχι μόνο στον καταλογισμό των ευθυνών. Είναι αναγκαίο οπωσ-δήποτε να γίνει κατανοητό ότι προηγείται η αρχή των υποχρεώσεων προς το κοινωνικό σύνολο και ακολουθούν τα δικαιώματα.
Έτσι θα δημιουργηθούν υπεύθυνα στελέχη μιας σύγχρονης κοινωνίας, αυτής που όλοι έχουμε χρέος να δρομολογήσουμε και να συμβάλλουμε στην πραγμάτωση της.
Η άποψη ότι η αποχή των νέων από τα κοινά αποτελεί στοι-χείο υγιούς αντίδρασης έναντι των πρότυπων που συνιστούν κάποιοι μεγαλύτεροι τους δε μπορεί να αποτελεί ένα μόνιμο άλλοθι.
Οι νέοι οφείλουν να αξιοποιήσουν την υψηλή κατάρτιση τους και τον καλώς εννοούμενο δυναμισμό τους υπέρ του κοι-νωνικού συνόλου.
Η ώσμωση των ιδεών που θα προκύψει από έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο, με τη συμμετοχή των νέων, θα ενισχύσει την προσπάθεια αναζήτησης διεξόδων στα σύγχρονα προβλήματα που εγγίζουν και αφορούν όλους μας.
Φοιτητές, νεαροί επιστήμονες, εργαζόμενοι νέοι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν το χρέος τους απέναντι στην κοινωνία και να αρχίσουν να σκέπτονται και να ενεργούν και πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Τότε μετατρέπονται σε ενεργούς πολίτες και αυτό είναι το ζητούμενο, αφού τότε επηρεάζουν το πολιτικό-κοινωνικό -οικονομικό γίγνεσθαι του τόπου τους, τότε έχουν τη δυνατότη-τα να συμμετέχουν στα κοινά.
Υπάρχουν οπωσδήποτε και μέλη της κοινωνίας μας μεγα-λύτερης ηλικίας που εγγίζουν ή ξεπερνούν και αυτό το μέσο όρο ζωής και χαρακτηρίζονται επίσης νέοι, με την έννοια του ενεργού πολίτη.
Οι σύγχρονες και ρεαλιστικές ιδέες όταν είναι εναρμονισμένες με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα και έχουν στόχο την επίλυση καυτών τοπικών προβλημάτων, όπως η αντιμετώ-πιση της ανεργίας και η ενδυνάμωση του αισθήματος αισιοδοξίας για την τοπική κοινωνία είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τους νέους ανθρώπους.
Υπάρχουν λοιπόν πολλοί συμπολίτες μας φορτωμένοι με γνώσεις και εμπειρίες και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσ-σουν πρωτοβουλίες, να οδηγούν τα γεγονότα με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Αυτοί όλοι έχουν νέες ιδέες που δεν τις κρατούν για τον εαυτό τους, αλλά τις εκφράζουν δημό-σια, τις συζητούν.
Αυτοί όλοι κατά την άποψη μας, είναι οι νέοι οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά και όχι να απέχουν από αυτά. Σ' όλους αυτούς οφείλουμε να δώσουμε την δυνατότητα της ανάδειξης και συμμετοχής τους στα κοινά. Ο τοπικός πληθυσμός, σ' όλο το φάσμα του, διαθέτει τεράστια δύναμη που αν συγκεντρωθεί είναι σε θέση να οδηγήσει στην αναστροφή των τάσεων εκείνων που αναστέλλουν την πρόοδο του.
Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να αποδεχθούμε την αρχή ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποί-ησης όχι μόνο του συμβατικού κεφαλαίου με τη μορφή εργαλείων, μηχανημάτων και κάθε είδους εξοπλισμού, αλλά κύρια της αξιοποίησης της δράσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Έτσι γεννιέται το γενικευμένο αίτημα για ισότητα ευκαιριών στην συμμετοχή στα κοινά όλο και περισσοτέρων νέων συνανθρώ-πων μας με νέες ιδέες, νέο ύφος, νέο ήθος, νέα πρακτική, νέα νοοτροπία, νέο όραμα.
Γι1 αυτό θεωρούμε ως κορυφαία πολιτιστική παρέμβαση τη συμβολή στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας που θα εμπεδώνει το τοπίο στο οποίο κινείται η σημερινή ευρωπαϊκή και παγκό-σμια κοινωνία.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013