Μουσεία: Κληρονομιά εξ αδιαιρέτου ο τοπικός μας Πολιτισμός

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Παντελής έλλειψη πολιτικής από την Δημοτική Αρχή Κιλκίς

Με αφορμή την διεθνή ημέρα μουσείων δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας για τα μουσεία που δεν είναι μόνο φορείς μνήμης και ιστορίας αλλά και κομμάτια της ζώσης πραγματικότητας.

Αποτελεί σημαντική υστέρηση για τον Δήμο Κιλκίς, η παντελής έλλειψη πολιτικής για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένας πλούτος που αναδεικνύει την πολιτισμικότητα του Δήμου Κιλκίς ως ένα πλεονέκτημα με πολλαπλές προεκτάσεις. Ουδέποτε έχουμε δει σχεδιασμό από τη Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο απίστευτος πλούτος μένει στις αποθήκες πολιτιστικών συλλόγων και ιδιωτών χωρίς η Δημοτική Αρχή Κιλκίς να δείχνει το ελάχιστο ενδιαφέρον. Δυστυχώς για τον τόπο ο Πολιτισμός για την περιοχή μας αρχίζει και τελειώνει με πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάποια εργαστήρια. Για εμάς δεν αρκούν μόνο αυτά.

Τι λέμε εμείς: Ο τοπικός μας πολιτισμός είναι κληρονομιά εξ αδιαιρέτου με την παρούσα και επόμενη γενιά.

Προγραμματίζουμε την κατασκευή ενός πολυμουσείου, που θα στεγάζει τον λαογραφικό πλούτο όλων των πληθυσμιακών μας ομάδων. Αυτό θα αποτελέσει την κιβωτό του πολιτισμού ενιαία ως Κιλκίς πλέον, αυτό που δημιουργήθηκε από την ώσμωση όλων των επιμέρους ηθών και εθίμων κατά του προηγούμενου αιώνα.

Η σημασία του είναι πολλαπλή. Δείχνει την εξέλιξη της ζωής, οικονομικής και κοινωνικής, σε μία εδαφική περιοχή, όπου έζησαν αρμονικά πόντιοι, Θρακιώτες, μικρασιάτες, στενημαχίτες, στρωμνιτσιώτες, σαρακατσανοι, βλάχοι. Μία τέτοια υποδομή θα είναι η μοναδική στην Ελλάδα και θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από όλη τη χώρα με υψηλές προστιθέμενες αξίες.

Τα αντικείμενα των μουσείων, τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί τόποι, ανήκουν στην κοινωνία και όχι σε αυτούς που λόγω θέσης τα προστατεύουν, ώστε να τα παραδώσουν στις επόμενες γενιές. Η προστασία, η έρευνα και η μελέτη αποκτούν νόημα μόνο όταν τα πολιτιστικά αγαθά γίνονται κτήμα της κοινωνίας. Για εμάς η ανάδειξη και προβολή της πολιπολιτισμικότητάς μας αποτελεί υποχρέωση προς την προηγούμενη, την παρούσα αλλά και τις επερχόμενες γενιές. Ο τοπικός μας πολιτισμός είναι κληρονομιά εξ αδιαίρετου!

 

Ο ρόλος των μουσείων στην εποχή μας

Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (Ι.ΟΟ.Μ) «Μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης, ανοιχτό στο κοινό. Κάνει έρευνες, σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του, τα οποία συλλέγει, τα διατηρεί, τα κοινοποιεί και ιδίως τα εκθέτει για μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία, (παράγραφος 3 του καταστατικού».

Τα συμπεράσματα της Ι.ΟΟ.Μ, Παρίσι 1964, για τον παιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο των μουσείων είναι ότι τα μουσεία «αποβλέπουν στην ανάπτυξη του ατόμου και τη γόνιμη ένταξη του στην ανθρώπινη κοινωνία. Για το σκοπό αυτό επιδιώκουν να συνδέσουν τον επισκέπτη με τις παραδόσεις του δικού του παρελθόντος, να τον κάνουν να συμμετάσχει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της εποχής του, να προδιαγράψουν το μέλλον, να του ενδυναμώσουν την Εθνική συνείδηση, να τον βοηθήσουν να εκτιμήσει και να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και της ανθρωπότητας και τέλος να τον βοηθήσουν στη διεθνή κατανόηση με μια καλύτερη γνώση των άλλων πολιτισμών και κοινωνιών».

Σήμερα η ίδρυση νέων μουσείων σε κάθε περιοχή της χώρας μας είναι αφενός σταθερή εγγύηση προστασίας των προγονικών καλλιτεχνικών θησαυρών από τη ληστρική βουλιμία των αρχαιοκαπήλων και αφετέρου, το καθένα από αυτά συμβάλλει σαν υψηλό εποπτικό μέσο διδασκαλίας, στην κατανόηση του πνευματικού πολιτισμού της Ελληνικής αρχαιότητας, του Βυζαντινού μεσαίωνα και της νεότερης Ελλάδας και τέλος φρονηματίζει με το αληθινό νόημα της λέξης την Ελληνική νεότητα

Μουσεία του Δήμου Κιλκίς

Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των μουσείων που υπάρχουν στο Δήμο Κιλκίς. Στο Κιλκίς λειτουργούν δύο:

ι) το αρχαιολογικό μουσείο από το 1972 και στεγάζει ευρήματα από όλο το Ν. Κιλκίς. Κρίνεται αναγκαία η επέκταση του ώστε να περιλάβει ευρήματα που λόγω έλλειψης χώρου στεγάζονται στο αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης.

ιι) το πολεμικό μουσείο που λειτουργεί στο λόφο του Ηρώου από το 19.. και αναφέρεται στη μάχη του Κιλκίς του Ιουνίου του 1913. Διαθέτει οπτικοακουστικά μέσα, που περιγράφουν την μάχη και σημαντικά εκθέματα πολεμικού υλικού και ενδυμασιών της εποχής.

Το λαογραφικό μουσείο Κιλκίς που θα στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του συμπολίτου Χρήστου Κετσετζή αναμένεται να λειτουργήσει τελικά το 2006.

Έλλειψη Πολιτικής από την Δημοτική Αρχή

Αποτελεί σημαντική υστέρηση για τον Δήμο Κιλκίς, η παντελής έλλειψη πολιτικής για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένας πλούτος που αναδεικνύει την πολιτισμικότητα του Δήμου Κιλκίς ως ένα πλεονέκτημα.

 

Τι λέμε εμείς

Ας φανταστούμε ένα πολυμουσείο, ο όρος είναι δικός μας, - που θα στεγάζει τον λαογραφικό πλούτο όλων των πληθυσμιακών μας ομάδων. Αυτό θα αποτελέσει την κιβωτό του πολιτισμού και ενιαίο ως Κιλκίς πλέον, αυτό που δημιουργήθηκε από την ώσμωση όλων των επιμέρους ηθών και εθίμων κατά του προηγούμενου αιώνα.

Η σημασία του είναι πολλαπλή. Δείχνει την εξέλιξη της ζωής, οικονομικής και κοινωνικής σε μία εδαφική περιοχή όπου έζησαν αρμονικά πρόσφυγες από τον Πόντο, Θράκη, Μικρά Ασία και ντόπιοι αυτόχθονες. Μία τέτοια υποδομή θα είναι η μοναδική στην Ελλάδα και θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από όλη τη χώρα.

Τα αντικείμενα των μουσείων, τα μνημεία οι αρχαιολογικοί τόποι, ανήκουν στην κοινωνία και όχι σε αυτούς που λόγω θέσης τα προστατεύουν, ώστε να τα παραδώσουν στις επόμενες γενιές. Η προστασία, η έρευνα και η μελέτη αποκτούν νόημα μόνο όταν τα πολιτιστικά αγαθά γίνονται κτήμα της κοινωνίας.

Επ' όλων αυτών όμως θα επανέρθουμε με συγκεκριμένη πρόταση.

 

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013