Σκέψου σφαιρικά - δράσε τοπικά / Think Global - Act Local

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το "Σκέψου σφαιρικά - δράσε τοπικά" υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. δια του προέδρου Σαντέρ, στο Δουβλίνο στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Αυτό αποτελεί και κατά σταθερή άποψη μας μια φράση κλειδί και οδηγό μαζί, στον τρόπο σκέψης, προγραμματισμού και υλοποίησης πρωτοβουλιών.

Φαίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, που μπορεί να είναι ένα Συμβούλιο Περιοχής, ένας Δήμος, μία Κοινότητα, ένας οικισμός. Η ενίσχυση της τοπικής δράσης από την Ε.Ε. έχει την πρακτική της εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα όμως γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Φαίνεται ή μάλλον είναι βέβαιο ότι η τοπική δράση αποτελεί τον καταλύτη της έγκαιρης δρομολόγησης ενεργειών για επίλυση προβλημάτων και προώθηση της ανάπτυξης εκ των κάτω προς τα άνω. Γι' αυτό εξάλλου ενισχύονται από την Ε.Ε., αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, αναπτυξιακές εταιρίες και κάθε άλλο τοπικό σχήμα.

Η τοπική δράση όμως έχει μία προϋπόθεση. Την αξιοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχει αναμφισβήτητα ικανός αριθμός επιστημόνων, κύρια νέων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε πολλά θέματα. Είναι όμως πολλά και τα θέματα που έχει και οφείλει να αντιμετωπίσει η τοπική κοινωνία.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε το γεγονός ότι η αξιοποίηση όλων των φυσικών και οικονομικών πόρων απαιτούν τεκμηριωμένες προτάσεις και παρουσιάσεις.

Ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ'όψιν ότι τίποτε πλέον δεν γίνεται στην τύχη, τίποτε πλέον δε χαρίζεται σε επίπεδο προγραμμάτων. Οι προοπτικές διεκδίκησης είναι σημαντικές αφού υπάρχει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, Η πνευματική ηγεσία ενός χωριού που εκφραζότανε, παλαιότερα κύρια με το δάσκαλο του, έχει πλέον διευρυνθεί σε απίστευτο βαθμό, πολύ περισσότερο στις πόλεις.

Η σφαιρική αντίληψη σ' όλα τα σύγχρονα θέματα και για ευρεία περιοχή εμπεδωμένη μέσα από συνεχή έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και ενασχόληση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δρομολόγηση μιας τοπικής δράσης. Διαφορετικά διατυπωμένη η αρχή αυτή αλλά με πλήρη αντιστοιχία και προσέγγιση, για παράδειγμα, οφείλει να λάβει κανείς υπ'όψιν τα  δεδομένα  της ευρύτερης περιοχής  προκειμένου  να  αξιοποιήσει τα  συγκριτικά πλεονεκτήματα του χωριού, του οικισμού του.

Η φιλοσοφία της μελλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. 'Think Global Act Local" , "σκέψου σφαιρικά - δράσε τοπικά", αποτελεί οδηγό για όλες τις πρωτοβουλίες που είμαστε υποχρεωμένοι, πλέον, να αναλάβουμε από την εξέλιξη των πραγμάτων και την ευθύνη, φυσικά, που οφείλουμε να διακατεχόμασθε έναντι της επερχόμενης γενεάς.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013