Οικονομική Κρίση και Αυτοδιοίκηση: Ολοκληρωμένη πρόταση για το δήμο Κιλκίς

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα αλλά και στο διηνεκές θα είναι αντιμέτωπη σε δύο δύσκολα «καυτά» ζητήματα. Η προστασία του περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια, του φυσικού και ανθρωπογενούς, πρέπει να είναι καθημερινή υπόθεση όλων και κυρίως της αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο μεγάλο ανοιχτό μέτωπο για την αυτοδιοίκηση είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.


Είναι αναγκαία η συνεργασία των τοπικών αρχών με όλους τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς η ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να βρεθούν απαντήσεις και να ληφθούν μέτρα ανακούφισης των πολιτών, τόνωσης της αγοράς, περιορισμού των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Έχουν διατυπωθεί από την κεντρική διοίκηση και την ΚΕΔΚΕ δύο προγράμματα

*    Ολοκληρωμένη πρόταση της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων & Κοινοτήτων) περιλαμβάνει 9 υποπρογράμματα:
1)    Ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα.
2)    Πρόγραμμα τόνωσης της τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης.
3)    Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝIΑ»
4)    Τη   διασφάλιση   και  χρηματοδοτική   υποστήριξη   των   ΟΤΑ  για   τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
5)    Πρόγραμμα εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των κοινωνικών δομών της Τ.Α.
6)    Πρόγραμμα υποστήριξης μικρών δήμων στην ωρίμανση των έργων τους.
7)    Ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα Τ.Α. και πολιτισμού.
8)    Επιχειρησιακό πρόγραμμα Τ.Α. και προστατευόμενες περιοχές.
Από τα παραπάνω μόνο τα δύο προγράμματα έχουν δρομολογηθεί το "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" & "ΣΥΝ-ΚΟIΝΩΝΙΑ".

*     Τοπική Απασχόληση και Ανάπτυξη
Έχει στόχο για τέσσερα χρόνια την τόνωση της απασχόλησης 20.000 ανέργων αλλά και της τοπικής ανάπτυξης με την παροχή κινήτρων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στη συντήρηση και επισκευή δημοτικών υποδομών. Δυστυχώς και αυτό έχει αβέβαια την εφαρμογή του.
Οικονομική κρίση και δήμος Κιλκίς
Είναι προφανές πλέον ότι η Τ.Α. και ειδικότερα ο δήμος Κιλκίς έχει την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα με την αξιοποίηση του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου να πάρει σειρά μέτρων που έχουν σχέση με τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης που αφορούν παρόν αλλά και μέλλον.
Στο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στο δήμο Κιλκίς ο προϋπολογισμός του 2010, που σηματοδοτεί τη πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ζωή όσων διαμένουν στην επικράτεια του.
Θεωρούμε σκόπιμο, ως υπεύθυνη δημοτική παράταξη, να δημοσιοποιήσουμε ευθαρσώς τον πυρήνα της δικής μας πολιτικής σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή του δήμου μας. Εκφράζουμε την αγωνία μας τόσο για το επιφανειακό, πρόχειρο και συντηρητικό και ανεύθυνο τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών του δήμου από τη παρούσα δημοτική αρχή αλλά και την αδράνεια και αδιαφορία για την οικονομική κρίση και τις συνέπειες της στην τοπική μας κοινωνία. Η δημοτική αρχή Κιλκίς δεν είναι δυστυχώς ικανή να αντιληφτεί το δικό της ρόλο για την οικονομία της περιοχής μας πολύ περισσότερο τις πρωτοβουλίες που έχει υποχρέωση να αναλάβει. Δεν είναι χρέος μόνο του κοινωνικού κράτους και της ΚΕΔΚΕ η αναγκαιότητα της αντιμετώπισης της κρίσης και από την τοπική αυτοδιοίκηση στο μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Για εμάς η ύφεση στην οικονομία αποτελεί και ευκαιρία για τη στήριξη της οικονομίας και το συμμάζεμα των οικονομικών του δήμου Κιλκίς.
Α) Μέτρα άμεσης οικονομικής ανακούφισης των συμπολιτών μας
1)    Τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών από μηδενικής βάσης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το άνοιγμα των 43.521 ευρώ που καλούνται να πληρώσουν επιπλέον οι δημότες για φέτος με αύξηση 2%, μπορεί να καλυφθεί, αν η δημοτική αρχή Κιλκίς ώστε να είναι χωρίς αύξηση αλλά χωρίς να αποκλείεται και η μείωση τους αν εξεταστεί το θέμα από μηδενική βάση. Προϋπόθεση αυτών είναι να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:
•    Μηχανογράφηση και έλεγχος προμηθειών της αποθήκης υλικών.
•    Ανάλυση   της  κάθε  είδους  δαπάνες  που   αφορούν  στην  αποκομιδή απορριμμάτων , δηλαδή τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τη συντήρηση κλπ.
•    Επανακαθορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.
2)    Την κατάργηση-τροποποίηση του ειδικού τέλους 80% επίσης κατανάλωσης του νερού που δικαιολογείται μόνο για έργα ύδρευσης. Πρόκειται για ποσό 560.000 ευρώ ετησίως, που πηγαίνει μόνο και για συντήρηση του δικτύου.
3)    Τη μείωση του κόστους της ανακύκλωσης. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τη συμμετοχή μας στο σχετικό πρόγραμμα με μια σύμβαση επιεικώς απαράδεκτη. Ο δήμος Κιλκίς εισπράττει 30 ευρώ ανά φορτίο έναντι των 400 ευρώ που του κοστίζει. Η σχετική σύμβαση με εταιρία που εδρεύει στην Αθήνα πρέπει να αναθεωρηθεί, όπως επίσης και η όλη διαδικασία συλλογής. Με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών και η βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής ωφέλειας, υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
4)    Την έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου Κιλκίς, απέναντι στους προμηθευτές που είναι και δημότες του. Είναι απαράδεκτο να χρωστάει ο Δήμος Κιλκίς στην αγορά δύο, τρία και περισσότερα χρόνια. Φθάσαμε σε σημείο της μη συμμετοχής των Κιλκισιωτών σε διαγωνισμό προμηθειών εξ' αιτίας της ασυνέπειας του Δήμου να εκπληρώσει έγκαιρα τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του.
Β) Ελάφρυνση των ευπαθών ομάδων του Δήμου Κιλκίς
1. Ο ισχύων κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων δηλαδή ο νομός για την Τ.Α. στο άρθρο 202 παράγρ.2 & 3 που ισχύει από 01/01/2007 προβλέπει τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής καθώς επίσης και χρηματικά βοηθήματα και μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% και απαλλαγή για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Καλείται η δημοτική αρχή Κιλκίς να διερευνήσει και να εφαρμόσει για το σύνολο των συνπολιτών μας που δικαιούνται της νόμιμης οικονομικής ελάφρυνσης εξαντλώντας κάθε περιθώριο στα πλαίσια της νομιμότητας.
Προτείνουμε με βάση τα παραπάνω τα παρακάτω μέτρα κοινωνικής αντίληψης για συμπολίτες μας:
1)    Στήριξη της αγοράς φαρμάκων από τους ηλικιωμένους.
2)    Ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου το οποίο θα παρέχει είδη διατροφής σε αδύναμους οικονομικά πολίτες με ταυτόχρονη στήριξη προγραμμάτων σίτισης.
3)    Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στους συμπολίτες μας που έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ
Γ) Μέτρα μεσοπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης
1)    Την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου Κιλκίς, ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία ελκυστικής αγοράς για τους κατοίκους και μη.
2)    Την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εμποροπανήγυρης Κιλκίς, ώστε να ξεπεράσει το φράγμα της μετριότητας. Η δημοτική αρχή Κιλκίς ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της οικονομικά, δηλαδή το τι θα εισπράξει αυτή από τους εκθέτες από όπου και αν προέρχονται και όχι για τα οικονομικά οφέλη των επαγγελματιών και εμπόρων, δηλαδή για την οικονομία της περιοχής μας.
3)    Τη διαρκή προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Κιλκίς, ώστε να γίνει ο τόπος μας γνωστός. Δε γνωρίζουν δυστυχώς οι συνέλληνες τη γεωγραφική θέση και τις δυνατότητες που έχει το Κιλκίς. Η δημοτική αρχή αδρανή επικίνδυνα την προβολή του Κιλκίς με όλες τις συνέπειες που έχει αυτή στον οικονομικό, πολιτιστικό τομέα και αίσθημα αυτοπεποίθησης και σιγουριάς για τους Κιλκισιώτες.
4)    Δημιουργία επενδυτικού κλίματος για τον Δήμο Κιλκίς, τόσο σε δημότες του όσο και σε ενδιαφερόμενους από άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού
Δ) Μέτρα τόνωσης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης
Προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα για το αναπτυξιακό σκέλος που αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο:
1)    Απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού από όλες τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στο δήμο Κιλκίς εντός του 2010 αλλά και του 2011.
2)    Δημιουργία γραφείου απασχόλησης και ενημέρωσης στο δήμο Κιλκίς, όπως προβλέπεται από το άρθρο 85 του κώδικα (ν.3463/2006) περί δήμων και κοινοτήτων.
3)    Προσέλκυση νέων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
4)    Ίδρυση δημοτικής αστυνομίας στο δήμο Κιλκίς
5)    Ίδρυση γραφείου αγροτικής ανάπτυξης για στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων του δήμου Κιλκίς.
6)    Βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας με διαδημοτικές συνεργασίες, καλύτερες συνεργασίες, μεταξύ τοπικών αρχών.
7)    Αύξηση του προγράμματος επενδύσεων στο δήμο Κιλκίς σε έργα και αξιοποίηση εργατοτεχνικού δυναμικού από την τοπική αγορά εργασίας.
 
Ε) Μέτρα οργάνωσης του Δήμου Κιλκίς
Τα παραπάνω θα έχουν την αξία μόνο εφόσον είναι αποδοτικά. Προϋποθέτουν όμως πάνω απο όλα πολιτική βούληση και οργάνωση του δήμου Κιλκίς με τα παρακάτω μέτρα:
1)    Τερματισμό  λειτουργιών  και κατάργηση  ανεπαρκών  υπηρεσιών  του δήμου.
2)    Πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής τόσο σε εθνικά όσο και προγράμματα της Ε.Ε.
3)    Εφαρμογή νέων πολιτικών προσέγγισης στο σχεδιασμό ιδίων εσόδων.
4)    Επαναπροσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών και υπηρεσιών.
5)    Αυστηρότερο έλεγχο των δαπανών.
6)    Επανεκτίμηση   του  προϋπολογισμού  του   δήμου  και  εφαρμογή   των απαραίτητων για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού μέτρων.
7)    Αύξηση παραγωγικότητας της διοίκησης και των εργαζομένων
Μέσα σε ένα ζοφερό εθνικό και ευρωπαϊκό κλίμα οφείλει η αυτοδιοίκηση να βρει απαντήσεις και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών. Πολλοί δήμοι στην Ελλάδα το έχουνε κάνει πράξη. Το προσπαθούν αφού πρώτα βέβαια υπερίσχυσε η πολιτική βούληση της ευθύνης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εμείς ως δημοτική παράταξη έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να τεθεί το θέμα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς. Επειδή όμως αυτό δεν έγινε δεκτό θεωρούμε υποχρέωση μας να δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις μας αλλά και τη βούληση μας για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης η οποία όμως φαίνεται πως δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ούτε και χρονικά προσδιορισμένη.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013