Η ανθρωποκεντρική διάσταση του «Καλλικράτη»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

kalikratis2Το διακύβευμα του «Καλλικράτη»
Το διακύβευμα μιας νέας αρχιτεκτονικής της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης είναι η εδραίωση ισχυρών και οικονομικών αυτοδύναμων περιφερειακών και αυτοδιοικητικών αρχών με τελικό ζητούμενο την τοπική ανάπτυξη και την ευημερία. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος όλων των πολιτικών κομμάτων και φυσικά όσων ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση.
 


Η έννοια του ισχυρού δήμου..
Το πρόβλημα της μεταρρύθμισης δεν είναι κατά τη δική μας αντίληψη ποιος δήμος θα ενωθεί με ποιόν. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και αφορά την ίδια τη φυσιογνωμία, το χαρακτήρα και το ρόλο των τοπικών αρχών και του κεντρικού κράτους. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η δημιουργία ισχυρών αρχών. Δήμων με αρμοδιότητες στην τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, το περιβάλλον, την χωροταξία και την πολεοδομία, την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων είναι αγροτικοί. Μη μας διαφεύγουν τα προβλήματα της υπαίθρου που θα περισσεύουν με το χρόνο και ο δήμος οφείλει θεσμικά ως εγγύτερα προς τον πολίτη θεσμός να τον συμπαρίσταται.
Δυνατός ΟΤΑ είναι αυτός που έχει οικονομική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα, έχει αρμοδιότητες και έχει ανθρώπους που τον πονάνε και θέλουν να υπηρετήσουν σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής με μετρήσιμα αποτελέσματα και δικλείδες ελέγχου. Άρα αν μεγαλώσει απλώς ένας ΟΤΑ δε σημαίνει ότι προκύπτει δυνατή αυτοδιοίκηση. Να μη μείνουμε στο ότι συνενώνοντας γεωγραφικές ενότητες σε δήμους, θα πάμε σε δυνατότερους θεσμούς.
Το στοιχείο της αυτογνωσίας των αυτοδιοικητικών αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχίας του εγχειρήματος. Μη μεμψιμοιρούμε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό, ότι ξεπερνώντας ο καθένας τα δικά του όρια και τις δικές του τοπικιστικές αντιλήψεις, προσεγγίζουμε το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα. Ο «Καλλικράτης» είναι σωστό να αποφασισθεί σε χρόνο που θα έχει ολοκληρωμένο διάλογο. Η βιασύνη για να προλάβει το Νοέμβριο του 2010 θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία του. Θα είναι ιστορικό λάθος γιατί είναι άστοχο και ανεπίκαιρη η συζήτηση υπό το κράτος της βιασύνης ο διάλογος θα πρέπει να είναι εξαντλητικός με πολίτες και αυτοδιοίκηση και να στοχεύει στη τόνωση των τοπικών κοινωνιών.
Επισημάνσεις για το δεύτερο μέρος του σχεδίου για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αναφέρεται στην επαναθεμελίωση των δήμων.
Στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματικούς τους δήμους, χωρίς οικονομική αυτάρκεια και άντληση ιδίων πόρων, χωρίς διοικητική ικανότητα και πλήττεται η εικόνα της αυτοδιοίκησης και των αιρετών της στη συνείδηση των πολιτών, όπως καταγράφεται και στις ετήσιες εκθέσεις στο Συνήγορο του Πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών Ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Αυτά αποτελούν έμμεσες αλλά σαφείς αιχμές για τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια, χωρίς να φαίνεται και το μερίδιο ευθύνης της πολιτείας. Ο πολίτης προβληματίζεται γιατί και πως θα αλλάξει η εικόνα των νέων δήμων. Αυτό τον ενδιαφέρει. Θα υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι; Θα ληφθούν ειδικά μέτρα διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας των δήμων υπέρ της κοινωνίας για να επιτευχθεί η επιθυμητή εικόνα της αυτοδιοίκησης;
Νησιωτικότητα - Ορεινότητα - Παραμεθοριότητα
Στην ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές - ορεινές περιοχές να προστεθούν και οι παραμεθόριες. Αναφερόμαστε στις χερσαίες παραμεθόριες περιοχές των νομών Έβρου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλωρίνης.
Τα χωριά της μεθορίου εξορισμού έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου θα εντείνονται. Αυτά θα πρέπει να τα εξομαλύνουμε. Όχι μόνο με ειδικά κονδύλια αλλά και δομές με διαχρονική απόδοση. Τρόπος θα βρεθεί. Προτείνω να συμπεριληφθεί στις προτάσεις του σημερινού συνεδρίου και η παραμεθοριότητα δίπλα στην νησιωτικότητα και ορεινότητα ,της παραγράφου 53 του σχεδίου νόμου για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 
Αγροτική ανάπτυξη
Ο αγροτικός χώρος δεν είναι μόνο γεωργικός αλλά βιοτεχνικός, αγροτουρισμού, αναψυχής, περιβαλλοντικός, υπηρεσιών. Υπάρχει αλληλεξάρτηση τομέων σε ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό αναπτυξιακό σύστημα. Είναι ευκαιρία με τον «Καλλικράτη» να προβληθούν δομές για ανάταξη του παραγωγικού ιστού σε ένα πλαίσιο κανόνων και αντιλήψεων που θα επιτρέπει τη μετάβαση από την μονοτομεακότητα στην πολυτομεακότητα, από την ομοιογένεια στην ετερογένεια, στην ολοκληρωμένη καθολική ανάπτυξη.
Προκύπτει έτσι η αναγκαιότητα της πρόβλεψης στον «Καλλικράτη» υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης της υπαίθρου με το αναγκαίο επιστημονικό δυναμικό. Ο κάτοικος της υπαίθρου έχει εγγύτερα προς αυτόν τον δήμο και τις δομές του που αποτελούν για αυτόν τη μοναδική αυθεντική πηγή πληροφόρησης, γνώσης και καθοδήγησης.
Η βιωσιμότητα των δήμων συνδέεται άμεσα με την συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο που αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης.
 
Ισορροπία μεταξύ αστικής και αγροτικής ανάπτυξης μέσω«Καλλικράτη»
Η αστική αντίληψη διατρέχει τη φιλοσοφία του σχεδίου «Καλλικράτης» για όλους τους δήμους της χώρας. Λεπτομέρειες για τα χωριά της υπαίθρου αναφέρονται μόνο ως προς τη πολιτική αντιπροσώπευσης τους. Ακόμη βλέπει τον αγροτικό χώρο μόνο ως φυσικό περιβάλλον. Η ύπαιθρος είναι ένας προνομιούχος χώρος ζωής, κατοικίας, δημιουργίας, παραγωγής. Η τάση αντιαστικοποίησης, οι νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν αποκεντρωμένα συστήματα κατοικίας και απασχόλησης, η ταύτιση με τον τόπο, ευνοούν τη φυγή, την επιστροφή, την εγκατάσταση στην ύπαιθρο.
Προτείνουμε στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» μέριμνα για δομές που αφορούν
1)    Την παραμεθοριότητα.
2)    Το οικιστικό των χωριών.
3)    Την αγροτική ανάπτυξη. Αναλυτικότερα:
Παραμεθοριότητα
Στην ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές - ορεινές περιοχές να προστεθούν και οι παραμεθόριες. Αναφερόμαστε στις χερσαίες παραμεθόριες περιοχές των νομών Έβρου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλωρίνης.
Τα χωριά της μεθορίου εξορισμού έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου θα εντείνονται. Αυτά θα πρέπει να τα εξομαλύνουμε. Όχι μόνο με ειδικά κονδύλια αλλά και δομές με διαχρονική απόδοση. Τρόπος θα βρεθεί. Προτείνω να συμπεριληφθεί στις προτάσεις του σημερινού συνεδρίου και η παραμεθοριότητα δίπλα στην νησιωτικότητα και ορεινότητα της παραγράφου 53 του σχεδίου νόμου για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Οικιστικό των χωριών.
Οφείλει η νέα διοικητική δομή των νέων δήμων να έχει τη θεσμική δυνατότητα να αντιμετωπίζει το οικιστικό των χωριών. Αποτελεί το κορυφαίο θέμα θεσμικής διευθέτησης. Η ενίσχυση της ανοικοδόμησης στα χωριά είναι ίσως το κορυφαίο θέμα. Θα δώσει ζωή και οικονομική ανάπτυξη. Είναι ώρα να λυθούν τα παρακάτω προβλήματα, ανεπίτρεπτα εν έτει 2010 και οφείλει ο «Καλλικράτης» να προβλέψει;
1)    Να επιτραπεί η παραχώρηση διαθέσιμων οικοπέδων σε χωριό σε όσους έχουν και δεύτερο σε αστική όμως περιοχή.
2)    Να επιδοτήσει το κράτος σε ότι είναι απαραίτητο (άδειες κ,τ.λ.) ώστε να μειωθεί το κόστος κατασκευής τόσο για τους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους όσο και τους άλλους.
3)    Να υποχρεωθούν οι δημοτικές αρχές να προχωρήσουν σε πράξεις εφαρμογής σε επεκτάσεις οικισμών που προβλέπει το Γ.Π.Σ.. Το παράδειγμα του δήμου Κιλκίς είναι κραυγαλέο.
Αυτά δεν είναι ανέφικτα.  Τις αλλαγές τις κάνουν  οι άνθρωποι για τους ανθρώπους και στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013