Αρχική

passalidis kilkis 1Η 21η Ιουνίου είναι ημέρα δόξας για την ελληνική Ιστορία και ημερομηνία σταθμός στην πορεία του έθνους μας, αφού με την νικηφόρα έκβαση της μάχης του Κιλκίς ενσωματώθηκαν οριστικά στον εθνικό κορμό της Ελλάδας η Ήπειρος, η Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη.

Αποτελεί ευλογία, τιμή, αλλά και ευθύνη για όλους εμάς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ζήσαμε εδώ και συμμετείχαμε ο καθένας με τον τρόπο του στην εξέλιξη της πόλης μας.

Σε διεθνές επίπεδο οι πολίτες απέναντι στα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης αναζητούν απαντήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τα ζητήματα της απασχόλησης της κοινωνικής φροντίδας και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Για τους λόγους αυτούς η Ελληνική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και διοικητική ικανότητα στην προώθηση  της ανάπτυξης. Το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση οριοθετεί την εμπλοκή της στην τοπική ανάπτυξη με τους Ν. 3463/2006 τον Κώδικα περί Δήμων και κοινοτήτων και ο Ν. 3852/2010, τον Καλλικράτη για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.

Οι τοπικές κοινωνίες σε όλες τις μορφές –χωριό, πόλη, περιφέρεια- είναι οι φυσικοί φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας.

Ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε προνομιακό πεδίο άσκησης τοπικής και περιφερειακής πολιτικής.

Το ερώτημα και προβληματισμός είναι πώς ασκείται αυτή η πολιτική;

 gnorimia-me-kilkis  kilkis2013